DELL OPTIPLEX 7010 T1650MT CORE I7 3770 RAM 8G SSD 240G CARD RỜI 4G

11.800.000 

DELL OPTIPLEX 7010 T1650MT CORE I7 3770 RAM 8G SSD 240G CARD RỜI 4G

♦ Bo mạch :DELL,  Chipset intel Q77
♦ Bộ xử lý  : Core I7 3770 3.2GHZ/8M/5GT/s
♦ Bộ nhớ   :  Ram 8gb
♦ Đĩa cứng: SSD 240 gb sata ,DVD ,phím chuột
♦ Đồ họa   : 4G-128BIT (QUADRO HOẶC GTX)

Description

DELL OPTIPLEX 7010 T1650MT CORE I7 3770 RAM 8G SSD 240G CARD RỜI 4G
DELL OPTIPLEX 7010 T1650MT CORE I7 3770 RAM 8G SSD 240G♦ Bo mạch :DELL,  Chipset intel Q77
♦ Bộ xử lý  : Core I7 3770 3.2GHZ/8M/5GT/s
♦ Bộ nhớ   :  Ram 8gb
♦ Đĩa cứng: SSD 240 gb sata ,DVD ,phím chuột
♦ Đồ họa   : 4G-128BIT (QUADRO HOẶC GTX)