ALL IN ONE DELL 7440 CORE I5 6500 RAM8G SSD240G MÀN 24″ FULL HD1080

13.900.000 

ALL IN ONE DELL 7440 CORE I5 6500 RAM8G SSD240G MÀN 24″ FULL HD1080

 Bo mạch :DELL, Chipset intel Q270
 Bộ xử lý : Core I5 6500 3.2GHZ/6M/
 Bộ nhớ : Ram 8gb DDR III,WILES
 Đĩa cứng : SSD240gb,key,muose,MÀN HÌNH 24” FULL HD 1080
 Đồ họa : INTEL(R) HD GRAPHIS(CORE I5)

Description

ALL IN ONE DELL 7440 CORE I5 6500 RAM8G SSD240G MÀN 24" FULL HD1080 𝑫𝑬𝑳𝑳 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐏𝐋𝐄𝐗 𝟕𝟎𝟒𝟎𝐒𝐅𝐅 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗜5 – 𝟔5𝟎𝟎 𝐫𝐚𝐦𝟖𝐠 𝐬𝐬𝐝𝟐𝟒𝟎𝐠+ 𝐌𝐚̀𝐧 𝟏9 𝐢𝐧𝐜𝐡 PHÍM CHUỘT Bo mạch :DELL, Chipset intel Q270  Bộ xử lý : Core I5 6500 3.2GHZ/6M/  Bộ nhớ : Ram 8gb DDR III,WILES   Đĩa cứng : SSD240gb,key,muose,MÀN HÌNH 24” FULL HD 1080  Đồ họa : INTEL(R) HD GRAPHIS(CORE I5)